TẠ ƠN Thơ THI SĨ LÃO MÃ SƠN

From: thuy nguyen <tvhongthuy@yahoo.com>
Subject: TẠ ƠN Thơ THI SĨ LÃO MÃ SƠN

Xin mời quí vị đọc nỗi lòng của anh HAI khi ngày LỄ TẠ ƠN gần kề.
Thân mến – Hồng Thủy.

_____________________

TẠ ƠN
Mùa lễ Tạ Ơn đến đây rồi
Tạ ơn Thượng Đế tạo ra tôi
Từ hạt bụi nào xa xôi lắm
Trong cõi hư vô đến với đời.
Tạ ơn Cha Mẹ công sinh dưỡng
Nghĩa rộng ân sâu tựa biển trời
Tạ ơn Thầy có công khai trí
Giúp tôi khôn lớn, sống với đời.
Tạ ơn mảnh đất của quê hương
Nơi tôi từ bé sống tựa nương
Nơi tôi gởi lại mồ Cha, Mẹ
Khi tôi bỏ nước sống tha hương.
Tạ ơn bằng hữu khắp bốn phương
Dù chưa gặp gỡ, rất thân thương
Chia sẻ vui buồn trên liên mạng
Giúp tôi vơi bớt nỗi cô đơn.
Tạ ơn Thượng Đế ban ân phước
Cho tôi sống đến chín mươi hơn.

Hoa Đô, Mùa Thanksgiving.
Trần Công/Lão Mã Sơn

From: thuy nguyen <tvhongthuy@yahoo.com> wrote:
 
Xin mời quí vị chia sẻ nỗi nhớ quê hương của ANH HAI LÃO MÃ SƠN.
Thân mến – Hồng Thủy
________________
 
TÔI VÀ QUÊ HƯƠNG.
 
Nếu ai hỏi tôi:
Trên Thế giới Quốc gia nào đẹp nhất?
Tôi sẽ đáp rằng :” Chỉ có VIỆT NAM”.
Nơi tôi chào đời, cắt rốn chôn nhau
Tôi trưởng thành nhờ tấc đất ngọn rau.
 
Tháng Tư Bảy lăm, Miền Nam thất thủ
Đất nước tôi gặp phải cơn hồng thủy
Không thể sống chung với quân cộng phỉ
Tôi ra xứ người sống kiếp tha phương
Bao nhiêu sự nghiệp tôi đều bỏ lại
Chỉ mang theo hình ảnh của QUÊ HƯƠNG.
 
Hoa Đô , 15-11-2021
Trần Công/Lão Mã Sơn.

– Last updated on Nov 20, 2021 by B-Lien (Em Bien Hoa)

November 20, 2021