Ngày 27 tháng 7 năm 2014

2 Responses

  1. Bé Phú nhìn thấy chị Ngọc Hạnh, chị Hồng Thủy, anh Nhất Hùng, bạn Cung Lan…Xin cám ơn tất cả quý anh chị đã lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Leave a Reply