Văn thi sĩ Trần Quốc Bảo giới thiệu thi sĩ Lê Thương với hội VBHN Miền Đông Hoa Kỳ
Thi sĩ Lãm Thuý, văn thi sĩ Trần Quốc Bảo và thi sĩ Lê Thương

Leave a Reply