Kỷ niệm với thi sĩ Vi Khuê, ca sĩ Bạch Mai,nhà văn Ngọc Dung và Ngọc Hạnh

March 29, 2020