THƯƠNG TIẾC TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO

Tướng Dũng Một Đời Dâng Tổ Quốc / Anh Hùng Trọn Kiếp Vị Quê Hương

 

TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO đã lên đường

DŨNG sĩ thôi rồi biệt cõi dương

MỘT thuở tung hoành danh bốn biển

ĐỜI đời lưu lại tiếng muôn phương

DÂNG mưu địch khiếp toàn Xuân Lộc

TỔ khuấy thù kinh khắp chiến trường

QUỐC phá gia vong lòng bất khuất 

ANH HÙNG TRỌN KIẾP VỊ QUÊ HƯƠNG

Phương Hoa và gia đình kính phúng điếu

Bắc California

Mar 20th 2020

 

Ca khúc NHỚ MẸ – Sáng Tác: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo – Đại Tá Đỗ Trọng Huề

Xin nhấn vào bức hình “Nhớ Mẹ” bên phải để nghe nhạc

March 21, 2020