1. Hình Ảnh

Kính mời quý vị nhấn vào những links dưới đây để xem những tập hình:

 1. Ra Mắt sách Những Đóa Hoa Dại Màu Vàng của Văn Thi Sĩ  Hồng Thuỷ

Nhiếp ảnh gia Bùi Cửu Viên

https://photos.google.com/share/AF1QipPJbWt7OhStg-9CW4Vl-IiRm_X9KV1LQtf_l-nyW9G6RCIktsM5JXHTY2oHpSZLrw?key=YVRjWG4weG1NSGZpOTIzTFlxQUc2dW5nTG1oY01R

 

2. Ra Mắt sách Hoa Tương Tư của văn thi sĩ Hồng Thuỷ

Nhiếp ảnh gia Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipPrfVRFB2attJLpZ4weqzyNgfK9yETIg0ygKoo_guG8ejkZrygmEMYqIHLWyP_P3Q?key=U2RYMnZwdnd2Z09YRHBueGxNbDRNSGwxTVR5dVJn

4. Ra Mắt sách: Unforgettable Kindness | Author Cung Thị Lan and Translator  Từ Thị Diệm Trân Karatzke

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Khải

 

Unforgettable Kindness

May 15, 2020