Tập thơ 30 tháng 4 của các thi sĩ Kiều Mộng Hà, Vi Vân , Nguyễn Phương Thuý,Minh Thuý, Mắt Nâu, Tường Thuý, và Nguyễn Thị Thêm

Tập thơ 30 tháng 4 của các thi sĩ Kiều Mộng Hà, Vi Vân , Nguyễn Phương Thuý,Minh Thuý, Mắt Nâu, Tường Thuý, và Nguyễn Thị Thêm

April 13, 2020