Phương Hoa Blog – Những Tác Phẩm Mới Nhất

Resident: California, Hoa Kỳ.
Tốt nghiệp:
– Brandman, Chapman, University, California.
– Delta College, California.
Institute of Children’s Literature, Connecticut.

Giải thưởng Văn Học:
– Giải Việt Bút Trùng Quang – Văn Viết Về Nước Mỹ 2018 – Việt Báo, California.
– Giải Nhất Văn – Văn Thơ Lạc Việt 2016, California.
– Giải Nhất – Chung Kết Văn Viết Về Nước Mỹ 2014 – Việt Báo, California.
– Giải Danh Dự – Văn Viết Về Nước Mỹ 2013 – Việt Báo, California.

April 1, 2022