Lê Tuấn – Tiểu Sử va` Tác Phẩm

Lê Tuấn. Sinh 1948 tại Hà Nội.
Tên theo quốc tịch Hoa Kỳ: Louis Tuan Le.
Bút hiệu thường mang tên: Tế Luân – Lang Thang – Lãng Tử – Lòng Thiền – Lữ Thứ

  • Năm 1954 Theo gia đình di cư vào Miền Nam – Sài Gòn
  • Năm 1961 Theo học Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu
  • Năm 1967 Ra trường. Bắt đầu từ đó gắn liền với đời lính chiến.
    Chức vụ cuối cùng Đại Đội Trưởng Địa Phương Quân,
    Đóng quân tại Tiểu Khu Hậu Nghĩa
    Ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi miền Nam rơi vào tay Cộng Sản

1975-1983. Trong 8 năm tù đày đã trải qua nhiều trại tù, đi từ miền Nam ra miền Bắc.
-Hoàng Liên Sơn – Yên Bái
-Trại tù số 6 Thanh Chương Nghệ Tĩnh
-Trại tù số 3 Tân Kỳ Nghệ Tĩnh
-1983 được tha về nhà với tình trạng quản thúc tại chỗ.

-Tháng 11/1993 Định cư tại HK theo diện HO 20.
-Sinh sống tại Thung Lũng Hoa Vàng San Jose.
-Hiện tại đã (Retire) nghỉ hưu.

Sinh Hoạt:
-Trưởng ban Truyền Thông Văn Thơ Lạc Việt. 2015 – 2021 Đã thực hiện nhiều chương trình Hội Thoại.

Last updated on March 8, 2022 by BL (Em Bien Hoa)

March 7, 2022