Lão Mã Sơn Blog – Những Tác Phẩm Mới Nhất


Trần Văn Công
Sanh năm 1923, tại Tỉnh Gò Công
Bút Danh: Cò Công – Lão Mã Sơn

Cựu Sĩ quan Hiến Binh Quốc Gia.
Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương (Quân sự)
Chương Mỹ Bội Tinh (Hành chánh).

April 2, 2022