Kim Loan Blog – Những Tác Phẩm Mới Nhất

Tên thật: Nguyễn Thị Kim Loan – Sinh ngày: 17 tháng 8 năm 1966
Bút hiệu: KimLoan – Hồng Đào – Là cô giáo tiểu học
Vượt biên qua Thailand cuối năm 12, 1989, ở Thailand 4 năm
Định cư ở Canada từ 1994 đến nay
Em yêu thích đọc sách, nghe nhạc từ khi mới lớn, nên cũng …mộng mơ viễn vông một thời tuổi trẻ. Sách đã xuất bản:
1. Mùi Hương Cũ (2014), truyện và thơ
2. Buồn Vui Đời Tỵ Nạn (2017), truyện và thơ

April 22, 2022