Buồn Sinh Nhật Cũ- Lãm Thuý

Buồn Sinh Nhật Cũ

Thơ  Lãm Thuý

Nhạc: Văn Sơn Trường

Ca sĩ:  Hương Giang

Hôm nay , sinh nhật con rồi đó

Hết cộng thêm đời tuổi hưởng dương

Mẹ đứng bên đây trời tiếc nhớ

Cố nén lòng . Sao lệ cứ tuôn !

 

Buồn Sinh Nhật Cũ

Hôm nay , sinh nhật con rồi đó

Hết cộng thêm đời tuổi hưởng dương

Mẹ đứng bên đây trời tiếc nhớ

Cố nén lòng . Sao lệ cứ tuôn !

 

Thuở ấy . Cha tơi bời chiến cuộc

Hãi hùng,  mình mẹ buổi khai hoa

Con về . Góp mặt đời ô trượt

Ba mươi năm dài . Bao xót xa !

 

Ba mươi năm . Cũng đâu là ít

Vậy mà ngó lại , tựa chiêm bao

Có biết bao nhiêu điều đáng tiếc

Trong khoảng đời chia xẻ cùng nhau …

 

Có lẽ , tại con đi . Khuất bóng  

Cái gì nhớ lại cũng thương tâm

Nỗi tiếc thương trong lòng  cháy bỏng

Mỗi điều nhỏ nhặt cũng ăn năn …

 

Sinh nhật con , mà con đã khuất

Nhớ thương , mẹ hướng vọng nghìn trùng

Thắp hương , khói toả quanh lời chúc

Còn gì vui được nữa mà mong !

 

Hôm nay , trong sở , ghi ngày tháng

Buồn bỗng lan đầy những ngón tay

Hết duyên một kiếp , tình xưa đoạn

Con còn nhớ mẹ nữa không đây ?

                                        Lãm Thuý

                                 24/8/2005

April 9, 2020