Bối Rối Lòng Anh- Luân Tâm

BỐI RỐI LÒNG ANH 


“Tóc ngang lưng vưà chừng em bới
Để chi dài bối rối lòng anh”(1)

Em tầm xuân nụ hoa chanh
Cho hoa cau trắng dỗ dành trầu không
Gió đưa con sáo sang sông
Cho trăng thu bóng lồng không gió về


Đau gốc rạ xót bờ đê
Níu vầng mây tím não nề trăng non
Trèo lên cây khế véo von
Chià vôi hát dạo mượn đờn chim sâu


Cầu tre cầu ván cầu ao
Gót thương tay vịn chiêm bao ăn tình
Lời thề trước miễu sau đình
Đòi duyên cho nợ chung mình đầu thai


Thương gốc mít nhớ gốc xoài
Ba trồng mẹ tưới chờ ngày sanh con
Mãn cầu tiên vú sữa non
Bụi mờ bóng lạnh hoàng hôn khóc người

 
Yêu nhau đứt ruột thôi nôi
Cưng ru cưng dỗ cưng cười cưng cưng
Ấm hồng mềm trắng thơm lưng
Đường hoa mắc cỡ mưa xuân nắng tình

 
Thương cho nhìn nhớ van xin
Cho nhau tuyệt đỉnh yên bình yêu ơi…


MD.04/06/09
LuânTâm
(1) Ca dao

 
May 25, 2020