Xuân đang về – Văn Thi Sĩ Thư Khanh

XUÂN VỀ

Xuân đang về với đất trời ,
Đâu đâu cũng thấy nụ cười Chân Như ( * ).
Bước chân Di Lặc ( ** ) nở hoa ,
Trên từng ngọn cỏ vần thơ tôi làm .
Bầu trời én lượn bay vòng ,
Vẽ chân mày hộ vô cùng thiết tha .
Hừng đông thơm ngát hương hoa ,

Ai đang may áo Di Đà ( *** ) khéo tay .

Buồm căng lồng ngực ra khơi ,

Thông đàn nghển cổ với mây cuối trời .

Xuân về môi bé thêm tươi ,
Cho anh trẻ lại hơn mười lần xưa .
Cho anh vi vút làm thơ ,

Hẹn ngày cưới hỏi pháo hoa đón Nàng .
Trầu vàng với cốm làng Vòng ,
Với đôi nhẫn cưới : Hột Xoàn năm ly .
Từ đây Em bỏ tóc thề ,
Cô dâu theo chú rể về từ đây .

THƯ KHANH -Seattle

( * )= chỉ chung = Phật ..

( ** )= Di Lặc = Vị Phật sẽ ra đời mà chưa thấy có dấu hiệu. Ai trên cõi đời này là Phật Di Lặc. Trong kinh nói : Nếu Phật Di Lặc ra đời thì thế gian sẽ hòa bình thịnh vượng .

(*** )= Áo Di ĐÀ, áo màu vàng, chỉ ánh dương lúc sáng sớm mặt trời vừa hé.


Posted By Em Bưởi Biên Hòa (B-Lien)

May 10, 2023