Tháng Tư Tưởng Nhớ – Văn Thi Sĩ Minh Thúy Thành Nội

 

30thang4-1975.webp

Tháng tư luống những ngậm ngùi
Tháng tư sao chẳng thấy vui trong lòng
Tháng tư phận số long đong
Tháng tư bạn đã hết mong trở về

Tháng tư bôi xóa lời thề
Tháng tư hoảng loạn cận kề nỗi đau
Tháng tư mình đã mất nhau
Tháng tư trí nhớ in sâu chẳng mờ

Tháng tư bóng phượng thôi mơ
Tháng tư hụt hẫng thờ ơ cuộc đời
Tháng tư nghẹn uất bao lời
Tháng tư vận nước đổi dời điêu linh

Tháng tư tướng lãnh hy sinh
Tháng tư tự sát buông mình thiên thu
Tháng tư lính phải tội tù
Tháng tư hứng chịu đòn thù Bắc phương

Tháng tư bỏ lại quê hương
Tháng tư suối lệ không lường bể dâu
Tháng tư nay lại u sầu
Tháng tư tưởng nhớ canh thâu khóc cười

Tháng tư tờ lịch ba mươi
Tháng tư nghĩ mãi chuyện người ra đi

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 4/30/2023


Posted By Em Bưởi Biên Hòa (B-Lien)

May 9, 2023