Những Người Đàn Bà Sau Cuộc Chiến” Và Bài Thơ “Nước Mắt Tháng Tư” – Văn Thi Sĩ Nguyễn Thị Thêm

LTG:Hôm nay ngày 30/4/2023, trong tâm trạng không vui của một ngày tang tóc. Được sự cho phép của chị Hồng Thủy, Thêm xin gửi đến các anh chị bài viết mới ” NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU CUỘC CHIẾN” và bài thơ “NƯỚC MẮT THÁNG TƯ”.

Xin cầu nguyện cho hương linh đồng bào và chiến sĩ VN đã chết trong những ngày đau thương đó được Vãng Sanh Cực Lạc.

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU CUỘC CHIẾN.docx

THÁNG TƯ VÀ NƯỚC MẮT.docx


Posted By Em Bưởi Biên Hòa (B-Lien)

May 9, 2023