Vọng Xuân Xưa – Thi Sĩ Thanh Song Kim Phú

Nh%E1%BB%9B%20Xu%C3%A2n%20X%C6%B0a.jpg

Nhớ quá người ơi cố quận xưa
Ngày nao nhỏ dại tuổi bông đùa
Xuân về bánh tét thường không thiếu
Tết đến cành mai vẫn có thừa
Nắng ấm diều bay diều giỡn gió
Trời cao én liệng én xua mưa
Lìa quê đất khách thân cô lữ
Nhắc lại lòng xao xuyến chẳng vừa

Thanh Song Kim Phú
(Họa)


Posted By Em Bien Hoa (B-Lien)

January 25, 2023