Chúc Mừng Năm Mới – Thơ Văn Thi Sĩ Ngô Tằng Giao

Xin kính chuyển THƠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI của anh NGÔ TẰNG GIAO.
Thân mến -Hồng Thủy

QuyMao_XUÂN LỮ THỨ.pdf

Xuân Lữ Thứ

 
Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang
Lòng kẻ tha hương bỗng rộn ràng
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ
Quê người dù thiếu bóng mai vàng
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương trầm khơi kỷ niệm
Vẳng chuông chùa cũ tiếng còn vang.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
January 25, 2023