Dòng nhạc êm ái “Câu Lục Bát Xuân Tình”. Thơ Phan Khâm, Nhạc Sĩ Trần Đại Bản phổ nhạc

Xin mời quý vị thưởng thức Lục Bát Xuân Tình. Thơ Phan Khâm, do nhạc sĩ Trần Đại Bản đồng cảm và phổ nhạc. Ca sĩ Vân Khánh trình bày, rất Ngọt Ngào, Sâu Lắng.


Posted by Em Biên Hoà (BL)

January 19, 2023