Khóc Cho Đời Và Khóc Cho Tôi – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

KHÓC CHO ĐỜI VÀ KHÓC CHO TÔI

Mở máy xem tin tức mỗi ngày
Thời sự hoàn cầu buồn lắm thay!
Chiến tranh khói lửa, Nga gây rối
Ukraine chống đối nửa Năm trời
Hàng vạn gia đình Ukraine vô tội
Phải gánh chịu bao nhiêu thảm cảnh
Bỏ quê nhà chạy trốn chiến tranh
Nhìn cảnh nầy, gẫm lại thân tôi
Vì chiến tranh lưu vong đất khách
Bỏ quê hương, chợ đời trôi nổi
Nơi xứ người, nhớ thương cố quốc
Chạnh nghe lòng buồn, tôi muốn khóc

Khóc cho Đời và khóc cho tôi.

Hoa Đô, 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn


– Last updated on Aug 28, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

August 28, 2022