Bài Ca Vọng Cổ, Nhạc Quê Hương – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

Cổ nhạc tiêu biểu cho miền NAM VN là những bài Vọng cổ thật hay. HT là Bắc kỳ chính cống mà mỗi lần nghe nghệ sĩ ca vọng cổ xuống mấy câu chót thật mùi là cũng mê mẩn tâm thần. Anh HAI của chúng ta sinh đẻ tại miền NAM làm sao không mê vọng cổ cho được chứ, phải không quí vị ?

Xin mời quí vị nghe tâm sự của anh HAI.  Thân mến – Hồng Thủy

Hai nghệ sĩ , Hồ Minh Đương và Bùi Trung Đẳng

BÀI CA VỌNG CỔ, NHẠC QUÊ HƯƠNG

Mấy mươi Năm xa cách quê hương
Bài ca Vọng cổ là nỗi nhớ
Hai người Việt lạ sống tha phương
Chưa biết nhau cùng chung xứ sở
Khi nghe một người ca Vọng cổ
Mừng, gặp được người Việt đồng hương.
Tôi rất thích nghe ca Vọng cổ
Đêm từng đêm trước lúc lên giường
Tôi mở máy, nghe hai nghệ sĩ
Bùi Trung Đẳng và Hồ Minh Đương
Đồng trình diễn bài “Đêm Tạ Từ”
Hòa tiếng đàn ai oán thê lương.
Đất khách đêm mưa nghe Vọng cổ
Tưởng mình đang ở giữa quê hương.

Hoa Đô, 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn

PS-Xin mời quý vị Truy cập Google “Đêm Tạ Từ Hồ Minh Đương ”, để thưởng thức bài ca Vọng cổ.


– Last updated on July 17, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

July 17, 2022