Thơ Mừng Ngày Lễ Độc Lập – Văn Thi Sĩ Phương Hoa

Xin gửi đến quí vị những vần thơ độc đáo của PHƯƠNG HOA.
Thân mến – Hồng Thủy

HAPPY NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ

CHÚC MỪNG

CHÚC ngày Độc Lập xứ Cờ Hoa

CHÚC phước lộc vô thảy mọi nhà

CHÚC bạn công danh càng tiến tới

CHÚC người sự nghiệp mãi vươn xa

CHÚC toàn thế giới vui an lạc

CHÚC khắp nhân gian sống thuận hoà

CHÚC thấy hoà bình, thôi khổ lụy

CHÚC đời vang tiếng hát mừng ca

*

MỪNG ca ngày Lễ July Fourth

MỪNG nhớ Washington dặn dò

MỪNG Hiến Pháp Hoa Kỳ giữ được

MỪNG Cha Già Nước Mỹ truyền cho

MỪNG luôn bảo vệ nền dân chủ

MỪNG mãi lưu dùng thuyết tự do

MỪNG chúc toàn cầu đều hạnh phúc

MỪNG hoà bình đến hết sầu lo!

Phương Hoa – July 4, 2022


 

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ

Hoa Kỳ ngày 4th July,

Gió mây rộn rã sánh vai vui mừng

Không trung phụt sáng tưng bừng

Diễn hành khắp chốn đầy rừng pháo hoa

Nền Độc Lập tỏa lan xa

Từ Hiệp Chủng Quốc nhà nhà ước mơ

Toàn cầu ca tụng, văn thơ…

Bao người tìm đến bến bờ tự do…

Phương Hoa – July 4,2022– Last updated on July 7, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

July 7, 2022