Làm người khổ lắm – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

Sau một trăm năm làm kiếp con người, nhìn lại quẵng đường đời đã qua, tôi nhận thấy làm con người rất khổ.  Xin mời các văn hữu đọc bài thơ dưới đây để cảm nhận.
TC/Lão Mã Sơn.

LÀM NGƯỜI KHỔ LẮM!

Làm người khổ lắm bạn mình ơi.

Nhớ mới năm nào nằm trong nôi

Chẳng được bao lâu thôi sữa Mẹ

Vài chục năm sau bước vào đời

Thanh niên, thiếu nữ thành gia thất

Kiếm cơm, lao động toát mồ hôi

Đến tuổi cổ lai hy thất thập

Da nhăn, mái tóc nhuộm màu vôi

Chân đau, gối mỏi đi chống gậy

Giai đoạn thứ hai đã đến rồi (1)

Xin chớ tưởng làm người là phước

Làm người khổ lắm, bạn mình ơi !

Kiếp sau nguyện chẳng làm người

Làm cây cổ thụ nhìn đời biển dâu.

Hoa Đô, 2022 – Trần Công/Lão Mã Sơn

(1) Sanh, Lão, Bịnh Tử.


– Last updated on July 7, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

 

July 7, 2022