Hè Hoa Đô – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

Hè đã về vùng Hoa Đô. Thân mời quý thân hữu đọc bài thơ Hè dưới đây để giãi khuây.
Trần Công/Lão Mã Sơn

HÈ HOA ĐÔ.

Mỗi năm vào tháng Sáu
Nghe tiếng nhạc Ve sầu
Nắng Hè như đổ lửa
Trên khắp vùng Hoa Đô.

Đứng tựa bên song cửa
Nhìn cảnh vật bên ngoài
Nghe lòng bâng khuâng nhớ
Nhưng chẳng biết nhớ ai.

Ngắm Hè trên đất khách
nghe lòng buồn mông mênh
Buồn nỗi buồn không tên.
Cốc wine cầm trên tay
Nhớ Hè xưa quê Ngoại
Chưa uống, hồn như say.

Hoa Đô 21-6-2022
Trần Công/Lão Mã Sơn


– Last updated on June 27. 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

June 23, 2022