Happy Memorial Day 2022 -Văn Thi Sĩ Lê Tuấn

Memorial Day – Memorial and Honor.Tưởng nhớ và tôn vinh ngày Chiến Sĩ Trận Vong.
Tất cả chúng ta cùng tưởng nhớ và tôn vinh những người chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, để sự hy sinh của họ không trở nên vô nghĩa. Để những người sau vẫn tiếp bước chiến đấu vì lý tưởng tự do và hoà bình.
Chia sẻ cùng Anh Chị Em bài thơ tôi mới viết cho ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Trân Trọng
AET Lê Tuấn


Trên ngọn đồi hoa vàng.

Trên đồi hoa nở vàng
Loài Anh Túc chen ngang
Hàng thập tự thẳng tắp
Từng ngôi mộ thẳng hàng.

Ai vừa cắm đoá hồng
Âm vang tiếng đạn đồng
Chim sơn ca ngừng hót
Vụt bay vào hư không.

Người chiến sĩ nơi đây
Những cái chết phơi bày
Vì tình yêu nằm xuống
Xin ghi nhớ hôm nay.


Đừng quên bóng quân thù
Ẩn hiện trong sương mù
Ngọn đuốc thiêng thắp sáng
Soi sáng cả thiên thu.


Trên đồi hoa xinh tươi
Nụ hoa vàng sinh sôi
Sống, chết như thay đổi
Bóng hoàng hôn tuyệt vời.


AET Lê Tuấn
Viết cho ngày chiến sĩ trận vong May 26, 2022

Tôi tạm dịch bài thơ này sang English.

On the yellow flowers hill
On the hill flowers bloom
Poppies grow
The crosses row and row
Each grave lined up.
Who just arranged flowers?
Echoes of copper bullets
The nightingale stopped singing
Fly into the void.
The soldier here
Exposed deaths
Sacrifice for love
Please remember today.
Don’t forget the enemies
Hiding in the fog
The sacred torch shines
Illuminate forever.
Beautiful flowers on the hill
A little yellow flower is still growing
Live and die like a change
Sunset shadow is still great.
Louis Tuan Le
Memorial Day 2022


– Last updated on May 26, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

May 27, 2022