Thơ Cho Ngày Mother’s Day 2022 – Văn Thi Sĩ Ngô Tằng Giao

Mời quí vị thưởng thức tài chuyển ngữ quá xuất sắc của Văn Thi Sĩ NGÔ TẰNG GIAO.
Thân mến – Hồng Thủy

MOTHER’S LOVE_Tâm Minh_VB

Thân gửi mấy bài thơ chuyển ngữ cho ngày MOTHER’S DAY.
Xin kèm thêm lời chúc Happy Mother’s Day tới quí hội viên văn bút nhé!
NTGiao


Last updated on May 7, 2022 by BL (Em Bien Hoa)

May 7, 2022