Thơ Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 47 – Thi Sĩ NVDL Nguyễn V. Diệm

Xin thân chuyển Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 47 của DIỆM NGUYỄN phu quân của BÉ BƯỞI BÍCH LIÊN – Thân mến – Hồng Thủy

Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 47

Hôm nay ngày tưởng niệm
Những ngày tháng Tư đen
Xin mời quý chị anh em
Vào trang Văn Bút để tìm hận xưa
Toàn dân miền Bắc bị lừa
Vào Nam giải phóng – thỏa mơ cáo Hồ
Tới chừng vào tới ô hô
Dân miền Nam sống chẳng ư tí nghèo
Ðồng hồ có “cửa sổ” đeo
Nhà cao cửa rộng, giường “Lèo” thật sang
Cán ngố vào thấy ngỡ ngàng
Thế là vơ vét để mang về nhà
NVDL Nguyễn V. Diệm

Last updated on May 4, 2022 by BL (Em Bien Hoa)
 
May 5, 2022