Người Chiến Sĩ VNCH – Thi Sĩ Lão Mã Sơn

Khói lửa chiến tranh tắt đã từ lâu.
Trên bốn mươi Năm nước chảy qua cầu
Súng còn đây, mũ sắt cũng còn đây
Người chiến sĩ hy sinh đền nợ nước
Hồn bây giờ phảng phất ở nơi đâu,
Bình Long, Đồng Tháp, hay cầu Hiền Lương?
Người mất rồi yên vui miền cực lạc
Kẻ sống còn phiêu bạt khắp bốn phương.

Hoa Đô, Tháng Tư đen 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn

 

March 31, 2022