Thơ Lục Bát “Hoa Vàng Dấu Mơ” – Thi Sĩ Phương Hoa

Xin thân chuyển những bông hoa vàng đầu xuân PHƯƠNG HOA gửi đến chúng ta.
Thân mến – Hồng Thủy

Mùa Xuân vừa mới thực sự bắt đầu trên đất Mỹ. Phương Hoa kính gửi chị Hồng Thủy và tất cả quý vị, quý anh chị bài thơ Lục Bát “Hoa Vàng Dấu Mơ” để cùng mọi người chào đón mùa Xuân, trước khi P.Hoa tạm vắng mấy ngày đi dự một khóa thiền mùa Xuân.
Kính chúc chị Hồng Thủy và tất cả vui tươi hưởng thụ thời tiết mới ấm áp….


March 27, 2022