Hồi Ký Đội Đập Đá – Louis Lê Tuấn

Tôi đã soạn lại Tập Hồi Ký Đội Đập Đá Trại 6 Nghệ Tĩnh, và bỏ thời gian hiệu đính tất cả. Hôm nay mới hoàn tất xin gửi đến Quý vị, với mong ước quyển sách này cũng được chia sẻ trên trang Website của PEN và Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ. Đây là một trong 5 tác phẩm mà tôi ưng ý nhất. Trân trọng, Lê Tuấn.

Hồi Ký Đội Đập Đá Trại 6 Nghệ Tĩnh

March 9, 2022