Tiếng Gọi Của Non Sông – Thi Sĩ Trần Công / Lão Mã Sơn

Anh HAI của chúng ta làm thơ tình cũng hay mà làm THƠ CHỐNG CỘNG còn hay hơn nữa.
Xin mời quí vị chia sẻ tâm sự của một chiến sĩ VNCH ở tuổi gần đất xa trời mà tâm hồn cũng vẫn còn tràn ngập lòng yêu quê hương đất nước và oán hờn lũ công nô.
Thân mến – Hồng Thủy

 

TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG

Tổ quốc Việt Nam sắp suy tàn !
Toàn dân nước Việt chớ cầu an
Hãy kết hợp cùng nhau bảo quốc
Đứng lên diệt Cộng cứu giang san.
Có biết hay không hỡi muôn dân ?
Nước mất, nhà tan hoạ đã gần
Còn chờ chi nữa không nổi dậy
Trừ bọn Việt gian để cứu dân ?
Có biết hay không hỡi đồng bào ?
Người dân Tây Tạng khổ biết bao
Việt Nam sẽ khổ như Tây Tạng
Nếu Ta không chống bọn giặc Tàu.
Hãy thức tỉnh đi, chớ ngủ hoài
Công an, Quân đội hãy ra tay
Trở súng diệt trừ quân phản quốc
Chống Tàu xâm lược, phận làm trai.
Đừng làm công cụ cho Việt cộng
Cúi đầu tuân lịnh lũ độc tài
Cán bộ cấp cao đang vơ vét
Mỹ kim, vàng, bạc gởi nước ngoài.
Các Anh giúp chúng thành tỉ phú
Các Anh tay trắng, vẫn trắng tay
Mất nước, chúng chuồn ra ngoại quốc
Các Anh ở lại khổ dài dài.
Các Anh quay súng, dân nổi dậy
Dân, Quân đoàn kết nối vòng tay
Đồng tâm hiệp lực cùng cứu nước
Can đảm đứng lên quét độc tài.
Tổ quốc tri ân người bảo quốc.
Thân trai phải trả nợ làm trai.
Trần Công / Lão Mã Sơn
February 21, 2022