Xuân Cội Nguồn – Phan Khâm; Xuân Ca – Lê Mỹ Hoàn; Mừng Xuân Nhâm Dần – Thanh Song Kim Phú; Lời chúc đầu năm – Sao Khuê


Xuân Cội Nguồn


Giao thừa kinh nguyện ngát trầm hương
Giây phút thanh tân thắm nụ hường
Bóng Mẹ hiền lương Am Tịnh Độ
Dáng Cha phúc hậu Mái Xuân Đường
Chân trời nẩy lộc muôn ân đức
Mặt đất lên mầm triệu ánh dương
Nải chuối, buồng cau, xôi nếp mật
Đời đời nguồn cội của yêu thương 

Phan Khâm


Xuân Ca

AVvXsEhzYS6APLX76jPwdHnGIKW1OOwhwSwx0joABU36bIGdC4nB76vkVVuWHTzC2L_m8qoqzFx8X0ClNEifhjuEIiqEa_j5VPEMvCqTAjNsoEfR4BSJvcaG9VoJ50o1WO6AHOgJPXK9y5Uzd1E44cMIZKa7OuEEh8GjUpAF6Y0a29KXgegp1sOB-W_24Jy8=s320

Nhịp khúc xuân ca đã đến gần
Bên thềm pháo nổ rộn mừng lân
Đào mai tỏa nhẹ hương thơm ngát
Trẻ nhỏ đùa vui vẻ sáng ngần
Đàn én líu lo hồi quán xứ
Chuông chùa rền rã quyện trầm ngân
Tình yêu lên tiếng trong lòng đất
Kết mộng tình thân nghĩa hợp quần.

Lê Mỹ Hoàn
9/1/2022


Mừng Xuân Nhâm Dần

Tết đến thân dù biệt cố hương
DẦN sang tiễn SỬU ước hưng cường
Đầu năm chúc thọ chư bằng hữu  
Khai bút cầu an khách thập phương  
Phúc lộc miên man tràn phủ thất
Khang ninh vĩnh cửu ngập gia đường  
Tình thâm nghĩa trọng hoài tương ngộ
Rũ bỏ thương sầu mãi vấn vương


Thanh Song Kim Phú
(29 Tết Nhâm Dần)


Lời chúc đầu năm 

Xin gửi TÌNH YÊU đến từng nhà
Chan hoà  chiều sớm khúc hoan ca
Con trẻ ê a vần sớm tối
Ông bà, cha mẹ lòng nở hoa 
  
Xin gửi TÌNH YÊU đến từng người 
Tâm hoa thơm ngát dẫu đơn côi
Bác ái, Từ bi  lòng rộng mở
Hàm tiếu sen hồng mãi đơm môi.
                         
Sao Khuê 2-2-2022

Sent from Regina’s iPad


February 2, 2022