Thơ Xuân Phụ – Văn Thi Sĩ Kim Oanh

Mời quí vị chia sẻ nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng thấm thía của KIM OANH mỗi lần TẾT đến.
Thân mến – Hồng Thủy


xu%C3%A2n+Ph%E1%BB%A5+Kim+Oanh.jpg

XUÂN PHỤ


Mỗi độ Tết về cây thay lá
Nụ ươm cành chờ phút khai hoa
Sao tóc mai bỗng chốc bạc xòa?
Tuổi tăng biết mình già tí xíu

Tình cần ấm tim vẫn còn yêu
Dù thời gian luống tuổi những chiều
Sao gió chướng đìu hiu về đến?
Bến Xuân tàn người chẳng ghé ngang

Ngoài ngõ nhà nhà pháo ngập tràn
Tiếng lân múa rộn ràng khắp xóm
Muôn hoa sắc đua chen từng khóm
Sao lòng Xuân buồn trộm len vào?

Ôi Xuân về! Người nỡ phụ nhau?!

Kim Oanh


Sent from Regina’s iPad

February 2, 2022