Thơ Tất Niên Nỗi Lòng và Hoa Đô – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

Chỉ còn mấy hôm nữa hết Năm cũ 2021.
Xin mời Hồng Thủy và Cung Lan đọc bài thơ tất niên dưới đây để giãi khuây.
TC


 


NỖI LÒNG

Thời gian hờ hững cứ dần trôi
Lại một Năm qua nữa đây rồi !
Mới ngày nào đó còn xanh tóc
Mái đầu nay đã trắng như vôi.

Đất khách lưu vong, hờn chiến bại
Lắm nỗi đắng cay cuộc đỗi đời
Ai cũng tưởng tôi yêu đời lắm
Nào ai biết được nỗi lòng tôi.

Nhiều đêm thao thức, buồn nhớ nước
Âm thầm lau giọt nước mắt rơi
Tháng, Năm dài lòng hằng mơ ước
Nằm vào (lòng) đất Mẹ, lúc qua đời.

31-12-2021
Trần Công/Lão Mã Sơn


Mời bạn đọc bài thơ nầy để thấy thời tiết mùa Đông năm nay ở Thủ Đô Hoa Kỳ.

HOA ĐÔ, ĐÔNG 2021

Thu đi Đông đến đã lâu rồi
Hoa Đô chưa có tuyết trắng rơi
Lão Mã Sơn cạn nguồn thi hứng
Không sáng tác thơ để tặng đời.

Hoa Đô, 28-12-2021
Trầng Công/Lão Mã Sơn


Last updated on Jan 6, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

December 29, 2021