Mùa Giáng Sinh Tâm Sự của Thi Sĩ Dương Huệ Anh

Sắp đến LỄ GIÁNG SINH, mời quí vị nghe Anh BA DƯƠNG HUỆ ANH tâm sự.

Thân mến – Hồng Thủy


MÙA GIÁNG SINH…

TÂM SỰ

…Thu mới qua, Đông đã đến rồi,

Bao nhiêu lá rụng, mấy người vui ?

Vợ chồng xa cách, già… thêm bệnh,

Mấy kẻ không nhà…biết gọi ai ?!

Trời ở xa, nghe khó giúp mình,

Chúa thương, nhưng biết pháp còn linh?

Quá nhiều tội lỗi, loài hung ác,

Tàn sát nhau, tham, chẳng nghĩ tình !!


Cả vạn năm, Ngài chịu cực hình,

Lỗi lầm, đền, trả, đám sinh linh?

Biết bao giờ hết,

Nguồn vui sống

Bừng nở năm châu nhịp thái bình ?!

Mùa Giáng Sinh…cầu nguyện Chúa Cha:

Phép màu trải rộng khắp Ta Bà …

Thánh, Thần cứu hộ dân lương thiện,

Đang chết mòn…vì bọn quỉ ma ?!

Đừng kể người trong hay ngoại Dạo,

Yêu hồ tận diệt gấp, mong thay!

Độc tài, cuồng tín…tiêu trừ sạch,

Triệu triệu vòng… tay nối cánh tay,

Để sống yêu thương, hòa một nhịp,

Ba ngàn Thế Giới…hát, vui thay !

Bi tâm rộng mở, theo gương Phật,

Giúp độ nhau, Nhân Chính, đức dây…

12/12/21 12.27pm

DƯƠNG HUỆ ANH


Sent from Regina’s iPad

– Last updated on Dec 21, 2021 by B-Lien (Em Bien Hoa)
December 21, 2021