Hình ảnh HỘI SÁCH do VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI và NHÀ VN Tổ chức Ngày 17/10/2021

Xin mời quí vị coi Hình ảnh HỘI SÁCH do VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI và NHÀ VN Tổ chức Ngày 17/10/2021 Tại EDEN CENTER dưới ống kính tài ba của Nhiếp ảnh gia Thi Sĩ PHAN LANG (THÊM 1 ít hình của Phu quân CUNG LAN chụp) Thân mến. – Hồng Thủy

Xin bấm vào đây: https://photos.app.goo.gl/mCmozKdxZaNP731U6

Sent from Regina (B-Lien) iPhone


– Last updated on Dec 3, 2021 by B-Lien (Em Bien Hoa)
December 1, 2021