Kính mời xem TUYỂN TẬP VĂN BÚT của Hội VBHNVĐBHK 2021

Hồng Thủy xin thay mặt BAN CHẤP HÀNH, KÍNH CHÚC TẤT CẢ HỘI VIÊN CỦA VBVNHNVĐBHK và toàn gia LỄ TẠ ƠN thật vui vẻ, đầm ấm. Xin THƯỢNG ĐẾ ban xuống cho tất cả quí vị mọi ơn lành.

Anh NGÔ TẰNG GIAO mới gửi đến HT TUYỂN TẬP VĂN BÚT CỦA CHÚNG TA ĐẸP VÀ RỰC RỠ HẲN LÊN với hình các TÁC GIẢ mầu sắc thắm tươi.

Xin gửi để quí vị chuyển cho bạn bè thân hữu đọc cho vui và để phổ biến TUYỄN TẬP của chúng ta.

Cám ơn anh GIAO đã làm hình CÁC TÁC GIẢ THÀNH HÌNH MẦU rất đẹp.

Thân mến – Hồng Thủy

For Mobile phone/Ipad/Tables version, xin bấm vào đây

Click to access Tuyen-Tap-Van-But_Vung-DBHK_2021.pdf

 
November 23, 2021