Ra Mắt Thi Phẩm Thao Thức- Thi sĩ Cao Nguyên 25/05/2014

Thi sĩ Cao Nguyên

Hôm ấy là ngày 25 tháng 5,2014 anh chị em văn thi nghệ sĩ chúng tôi đã họp mặt để đón chào thi phẩm Thao Thức của thi sĩ Cao Nguyên. Bây giờ những hình ảnh này chỉ còn là kỷ niệm và tôi xem lại để nhớ giây phút vui vẻ cùng nghau.

Trong những ngày này, chúng ta, ai ở nhà nấy vì phải tự cách ly trong nạn đại dịch hoành hành. Hy vọng những hình ảnh này tạo cho quý anh chị nhớ lại thời gian đẹp của chúng ta trong những năm qua. CungthiLan( 28/03/2020)

March 28, 2020