Tin vui Ngày 05 tháng 05 năm 2020

Thưa các anh chị Hồng Thuỷ đã mời được Nhà văn LÊ MỘNG HOÀNG làm TỔNG THƯ KÝ cho VBVĐBHK.HT phải năn nỉ mãi chị mới nhận lời. Chị LÊ MỘNG HOÀNG là một nhà hoạt động xã hội có tiếng của vùng Thủ đô HOA KỲ, chị cũng là CỐ VẤN của VBVĐBHK trong […]

Tin vui Ngày 05 tháng 05 năm 2020

Thưa các anh chị Hồng Thuỷ đã mời được Nhà văn LÊ MỘNG HOÀNG làm TỔNG THƯ KÝ cho VBVĐBHK.HT phải năn nỉ mãi chị mới nhận lời. Chị LÊ MỘNG HOÀNG là một nhà hoạt động xã hội có tiếng của vùng Thủ đô HOA KỲ, chị cũng là CỐ VẤN của VBVĐBHK trong […]

Thơ Vui

  THƠ CON CÓC của HỒNG THUỶ thân mến tặng CUNG LAN và các anh chị góp mặt trên WEBSITE VBVNHNVĐBHK Thân mến  Hồng Thuỷ        Thơ TẾU cho vui, nếu có gì SƠ SÓT xin quí anh chị ĐẠI XÁ    TÌNH SI   Hình như CUNG LAN đã Bị tiếng sét ái […]