Template for Author 1

Author poem or story title here

Lời ước đầu năm

Ngày đầu năm

Vừa chúc tết nhau xong

Em chợt nhìn anh âu yếm hỏi

Nếu chúng mình có quyển sách ước

 Anh sẽ ước gì, anh yêu dấu của em?

 Anh cúi đầu suy nghĩ

 – Để anh xem!


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

August 16, 2019