Thơ Văn Thi Sĩ Phương Thúy

Thưa các anh chị, người ta thường nói”sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một phụ nữ “.

Phần lớn quí vị chắc đã được biết về sự thành công vẻ vang của NHÀ VĂN KHÁNH HÀ
với những giải thưởng Văn chương liên tiếp của MỸ về các tác phẩm của ông. Bóng dáng người phụ nữ sau lưng ông không ai khác hơn là Văn Thi Sĩ PHƯƠNG THÚY, Hội Viên của chúng ta. Phương Thúy cũng là một Văn Thi Sĩ có tài. Nàng là chủ DIỄN ĐÀN CÔ GÁI VIỆT gồm toàn các nhà văn nữ.
Chàng viết văn bằng tiếng MỸ, Nàng viết văn bằng tiếng Việt. Họ đúng là một cặp vẹn toàn, hỗ trợ lẫn nhau.
Xin mời quí vị thưởng thức VĂN, THƠ của PHƯƠNG THÚY để biết rõ thêm về tài năng của nàng.

Thân mến  –  Hồng Thủy

 

 


– Last updated on July 7, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

July 7, 2022