Tháng Giêng Gọi Gió Đông Về – Nhạc và Lời Tuyết Phan

Để thay đổi không khí, mời quí vị nghe một bản nhạc thật hay của Văn Thi Nhạc Sĩ TUYẾT PHAN với những hình ảnh thật đẹp qua tiếng hát truyền cảm của Ca Sĩ QUỐC DUY.
Thân mến – Hồng Thủy


THÁNG GIÊNG GỌI GIÓ ĐÔNG VỀ
SÁNG TÁC TUYẾT PHAN
CA SI QUỐC DUY TRÌNH BÀY

THÁNG GIÊNG GỌI ÐÔNG VỀ … TP_ 01- 2014

THÁNG GIÊNG GỌI ÐÔNG VỀ … TP_ 01- 2014


Sent from Regina’s iPad
January 23, 2022